Cautare
Anunt de presa/Invitatie de participare la concurs Editia 2010
Consiliul Judeţean Satu Mare în calitate beneficiar, implementează, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013.

 

"FESTIVALUL INTERNAŢIONAL AL PĂLINCII - SATU MARE"

Concurs judeţean de palincă


Consiliul Judeţean Satu Mare în calitate beneficiar, implementează, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.3 - Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie, proiectul "Festivalul Internaţional al Pălincii Satu Mare".

 

Proiectul "Festivalul Internaţional al Pălincii - Satu Mare", are ca obiectiv general promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, prin creşterea vizibilităţii judeţului Satu Mare pe harta turistică a României şi promovarea produselor tradiţionale româneşti.

 

Cunoaşterea produselor româneşti prin turism reprezintă un factor principal de promovare internaţională a tradiţiei şi a turismului în România şi de dezvoltare a pieţei interne a acesteia.

 

În cadrul "Festivalului Internaţional al Pălincii - Satu Mare", va fi organizat Concursul judeţean de pălinca, la sediul Camerei Agricole Judeţene Satu Mare, situat pe str. 1 Decembrie 1918 nr.13,

 

Cei ce doresc să participe la acest concurs pot depune probe a câte 1 litru ( pe etichetă se va menţiona numele producătorului, fructul din care este produsă pălinca, anul de producţie şi tăria alcoolică), la sediul instituţiei (tel. 0261 717348), precum şi la primăriile Batarci, Turţ, Tarna Mare - persoana de contact Toma Vasile (tel. 0745 316 177), Negreşti Oaş - persoane de contact Mureşan Cornel (0744 108 530) şi Ciorcaş Vasile (tel. 0731 437 428), Viile Satu Mare - persoana de contact Cheşcheş Emil (tel. 0724 720 854), Oraşu Nou - persoana de contact Balogh Pavel (tel. 0721 969 001), Ardud - persoana de contact Crasneanu Gavril (tel. 0747 750 265). De asemenea doritorii din zona Tăşnadului se pot adresa d-lui Andor Ioan la tel. 0744 570 018. Data limită de depunere a probelor este 20.09.2010. La acest concurs nu se percepe taxă de participare.

 

Informații suplimentare:

 

Camera Agricolă Județeană Satu Mare, director: Fodor Istvan, tel. 0261-717348

 

Consiliul Judeţean Satu Mare, manager de proiect: Vacarciuc Felicia Cristina, Direcţia Dezvoltare Regională, tel: 0261-711004, fax. 0261-710395.

 

www.festivalulpalincii.ro


|
|
|
|
|
|