Cautare
Comunicat FIP-SM
Consiliul Judeţean Satu Mare în calitate beneficiar, implementează, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013.

 

 

IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

"FESTIVALUL INTERNAŢIONAL AL PĂLINCII - SATU MARE"


Consiliul Judeţean Satu Mare în calitate beneficiar, implementează, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.3 - Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie, proiectul "Festivalul Internaţional al Pălincii Satu Mare".

 

Proiectul "Festivalul Internaţional al Pălincii - Satu Mare", are ca obiectiv general promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, prin creşterea vizibilităţii judeţului Satu Mare pe harta turistică a României şi promovarea produselor tradiţionale româneşti.

Din acest obiectiv general se disting alte obiectivele specifice ale proiectului, şi anume:

1.  Dezvoltarea şi consolidarea turismului în judeţul Satu Mare prin sprijinirea promovării produselor specifice, concretizat în  organizarea unui festival internaţional al pălincii.

2.  Creşterea numărului turiştilor care vizitează judeţul Satu Mare, prin interacţionarea

directă cu populaţia locului în cadrul unui eveniment multietnic şi multicultural, oferirea unor atracţii suplimentare faţă de cele deja existente şi de cunoaştere a tradiţiilor şi culturii româneşti din judeţul Satu Mare.

3.  Extinderea sezonului turistic pentru turiştii aflaţi în vizită în perioada respectivă prin organizarea de evenimente şi oferirea unor alternative de petrecere a timpului liber.

4.  Creşterea veniturilor factorilor economici locali în perioada determinată prin stimularea vizitatorilor de a cheltui.

Cunoaşterea produselor româneşti prin turism reprezintă un factor principal de promovare internaţională a tradiţiei şi a turismului în România şi de dezvoltare a pieţei interne a acesteia.

Proiectul "Festivalul Internaţional al Pălincii Satu Mare" vizează activităţi menite să facă judeţul Satu Mare o destinaţie atractivă pentru turism, afaceri, împreună cu dezvoltarea produselor turistice şi creşterea utilizării internetului în serviciile de promovare turistică.

Valoarea totală a proiectului este de 943.134,50 lei din care asistenţă financiară nerambursabilă, din Fondul European de Dezvoltare Regională, este de 708.099,00 lei iar contribuţia proprie este de 84.451,00 lei.

Durata implementării proiectului este de 24 luni.

Persoană de contact: Manager de proiect: Vacarciuc Felicia Cristina, Direcţia Dezvoltare Regională, Consiliul Judeţean Satu Mare, tel: 0261-711004, fax. 0261-10395, e-mail: vcris@cjsm.ro

 


|
|
|
|
|
|