Cautare
Legislatie

Legislația națională

 

Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

Legea nr.571/2003 (M.O.927/23.12.2003)

 

H.G.44/2004 privind normele metodologice de aplicare a Codului fiscal

HG nr.44/2004 (M.O.112/06.02.2004)

 

Ordin nr. 268/441/117/2003 pentru aprobarea Normelor privind definirea, descrierea şi prezentarea băuturilor spirtoase,

Ordin nr. 268/441/117/2003 pentru aprobarea Normelor privind definirea, descrierea şi prezentarea băuturilor spirtoase, publicat in Monitorul Oficial cu nr. 573/ 2003.

 

Ordin nr. 79 din 27 ianuarie 2004 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, al ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 268/441/117/2003 pentru aprobarea Normelor privind definirea, descrierea şi prezentarea băuturilor spirtoase

Ordin nr. 79 din 27 ianuarie 2004 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, al ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 268/441/117/2003 pentru aprobarea Normelor privind definirea, descrierea şi prezentarea băuturilor spirtoase, publicat in Monitorul Oficial nr. 106/ 2004

 

Ordin nr. 147 din 8 martie 2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile geografice protejate şi recunoscute în România pentru băuturi spirtoase

Ordin nr. 147 din 8 martie 2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile geografice protejate şi recunoscute în România pentru băuturi spirtoase, publicat in Monitorul Oficial nr. 214/2005.

 

 

Legislația comunitară

 

REGULAMENTUL (CE) NR. 110/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI
din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea şi protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului

(romana) (english) (francais)

 

Regulamentul (CE) nr. 670/2003 al Consiliului de stabilire a masurilor specifice privind piaţa alcoolului etilic de origine agricola

(romana) (english) (francais)

 

Regulamentul (CE) nr.2336/2003 al Consiliului de stabilire a unor norme de aplicare a Regulamentul (CE) nr.670/2003 al Consiliului de stabilire a masurilor specifice privind piaţa alcoolului etilic de origine agricolă

(romana) (english) (francais)

 


|
|
|
|
|
|