Cautare
Prezentarea judetului Satu Mare
Judeţul Satu Mare, străbătut de vechiul râu Someş şi locuit din timpuri imemorabile, a fost un leagăn al culturii şi civilizaţiei româneşti.

 

Judeţul Satu Mare beneficiază de o poziţie geografică deosebit de favorabilă dezvoltării turismului.

Judeţul Satu Mare este situat în Nord Vestul României, făcând parte din Regiunea de Nord-Vest,  având  judeţe învecinate Bihor, Sălaj şi Maramureş, și granițe cu Ungaria şi Ucraina.

 

Judeţul Satu Mare are o suprafaţă de 4.418 km2 (1,85 % din teritoriul naţional), din care 72% terenuri agricole, 18,2% păduri şi alte terenuri cu vegetaţie  forestieră,  2,2% râuri, 7,2 % suprafaţă locuită, 0,4% alte suprafeţe

 

Din punct de vedere fizic, teritoriul judeţului este variat, cuprinzând munţi, dealuri şi câmpia ca şi formă dominantă. Zona de câmpie,reprezintă 63% din suprafaţa totală şi se întinde în partea de vest şi sud-est a judeţului.

 

Zona montană ocupă partea de nord-est şi este reprezentată de Munţii Oaşului şi o mică parte din Munţii Gutâi. Înălţimile muntoase cresc de la 827m în Munţii Oaşului până la 1200 m pe vârful Pietroasa din Munţii Gutâi.

 

Clima este de tip temperat - continentală.

 

Reţeaua hidrografică de ape curgătoare este orientată spre vest și nord-vest. Cele mai importante cursuri sunt râul Someş -60 km în judeţ, râul Tur -66 km în judeţ și râul Crasna -57 km în judeţ.

 

Populaţia totală a judeţului la 01.01.2008 era de 365.975 locuitori din care 48% populaţie urbană și 52% populaţie rurală

Structura pe naţionalităţi ,conform ultimului recensământ (2002), este:

o Români -58,8%

o Maghiari-35,2%

o Germani-1,7%

o Romi-3,7%

o Alţii-0,6%

 

Împărţirea administrativă a judeţului din anul 2008 ,este următoarea :

  • două municipii

- Satu Mare :113.415 locuitori,

- Carei : 22.496 locuitori,

  • patru oraşe

- Negreşti Oaş :15.035 locuitori

- Tăşnad :9.472 locuitori

- Livada :7.050 locuitori

- Ardud :6.884 locuitori,

  • 58 comune (având 220 sate)- 191.623 locuitori.

Municipiul Satu Mare (maghiară: Szatmárnémeti, germană: Sathmar, vechea denumire românească: Sătmar) este reşedinţa şi cel mai mare oraş al judeţului Satu Mare. La ultimul recensământ, cel din anul 2002 avea o populaţie de 115.142 locuitori.

Punctele de trecere a frontierei din județ sunt:

- Petea (rutier)

- Halmeu (rutier şi feroviar)

- Urziceni (rutier)

- Berveni (feroviar)

- Satu Mare (aerian)

 

Distanţe rutiere aproximative față de câteva localități cu o importanță deosebită sunt:

- 613 km de Bucureşti

- 580 km de Viena

- 536 km de Brastislava

- 330 km de Budapesta

- 2.400 km de Bruxelles

- 2.100 km de Paris

 

Surse: Direcţia Judeţeană de Statistică Satu Mare

 


|
|
|
|
|
|